Menu

Tramverhalen in de Zuid-Lemonnierwijk

Dilay en Jasper, twee jongens uit Brussel, zijn de bedenkers van het project ‘Entramie’, dat banden wil creëren tussen de bewoners en de bezoekers van de Zuid-Lemonnierwijk door verhalen te verspreiden die effectief in de tram werden beleefd. Bekijk hier 10 laureaten.

 

 

Op basis van welke elementen werd uw project volgens u door de jury geselecteerd?

De authenticiteit en spontaniteit van ons project waren volgens ons doorslaggevend. We hebben de ideniteit van de wijk Midi-Lemonnier goed proberen te analyseren en hebben exact daarop verder gebouwd. Entramie zal écht tramverhaaltjes gaan verzamelen die zich afspelen in een zeer warme wijk. Het is een verschijnsel dat er sowieso is, alleen gaan wij het nu meer belichten.

 

Welke evolutie heeft uw project doorgemaakt van de SUBMIT-fase tot de PROTOTYPE-fase?

De creatieve-marathon was een grote hulp. We werden geholpen met het concreter maken van ons project én werden ook geduid op punten die nog moesten verbeterd worden of veranderd worden. Het idee zelf zat goed vanaf het begin, maar de uitwerking nog niet helemaal. We hebben het platform uitgedacht waarop de verhaaltjes verzameld zullen worden, een communicatieplan uitgewerkt, …

 

Wat zijn de volgende fasen die u en uw project nog zullen doorlopen?

Ons project zal vier fases kennen.

1) De ‘ploegfase’ waarbij we alles op punt zetten om te verhaaltjes te kunnen verzamelen. ( de website wordt gemaakt, verzameltrams worden ontworpen en gecreerd,…). In deze fase zitten we momenteel!
2) De ‘zaaifase’ : dit is de fase waar de verhaaltjes verzameld worden. Elke tramgebruiker of klant bij handelzaken in Midi Lemonnier zal zijn of haar verhaaltje kunnen posten. Deze fase wordt gelanceerd op 1 september.
3) De ‘oogstfase’: hier selecteren we verhaaltjes die verfilmd zullen worden.
4) De ‘vertoningsfase’: Hier vertonen we de verhaaltjes die in animatiefilm werden omgezet.

 

Wanneer wilt uw project concreet tot stand komen?

De lancering van het project gebeurt op 1 september. Dan lanceren we een online platform waarop elke Brusselse tramgebruiker zijn of ahar verhaaltje kan posten. Er zullen dan ook bij 8 handelaars in de wijk van Lemonnier-Zuid, verzameltrams staan. Dit zijn trams, uit hout gemaakt, waarin je je geschreven verhaaltje kan post. Binnenkort meer info over welke handelaars samenwerken met Entramie.

 

Hoe kan het publiek op de hoogte blijven van de evolutie van uw project?

De veranderingen die het project zal doorlopen zullen worden gecommuniceerd  via de Facebook pagina van Entramie.

Hét instrument voor de tramgebruiker of klant van handelzaken bij Midi Lemonnier om zijn of haar verhaaltje te posten worden de verzaetrams en het online platform. Het online platform is de website van Entramie die binnenkort zal worden gelanceerd. En de verzameltrams zijn verzameldozen die bij de handelaars in de handelswijk Midi Lemonnier zullen staan.

 

Wat zou u zeggen tegen de projectdragers die niet door de jury werden geselecteerd?

Dat ze moeten verdoen met hun project. Het is niet omdat ze niet hebben gewonnen dat hun project niet kan worden gerealiseerd. Wij zeiden ook van het begin dat wanneer we niet zouden winnen, we het toch zouden realiseren, hoe dan ook. Op de marathon leerden we ook over crowdfunding en crowdsourcing. Als je gemotiveerd bent, lukt alles. Dat is het motto dat je steeds voor ogen moet hebben. Altijd en overal.

 

Hebt u tijdens de creatieve marathon projectdragers ontmoet met wie u zou willen samenwerken? Zo ja, wie, hoe en waarom?

Er zijn absoluut gesprekken geweest met andere projectdragers. Maar ik denk dat het nu belangrijk is dat iedereen eerst zijn project concreet uitenkt en uitwerkt en dat er pas daarna sprake kan zijn van samenwerkingen. We houden elkaar wel allemaal op de hoogte in dat proces.

 

Zijn er mensen die u wilt bedanken? Zo ja, wie?

We willen graag iedereen bedanken die gestemd heeft want anders waren we niet in de projectmarathon geraakt. Al onze vrienden, voor de steun en het enthousiasme en Gisleine Peeters, Ruth Flikschuh en Kris Vanhoeck voor het nalezen van onze dossiers.

Bekijk hier het project van Jasper en Dilay.
www.facebook.com/Entramie

 

Share this Post!

About the Author : Moderateur


0 Comment
  TOP