Menu

Patrick Bontinck, algemeen directeur van VisitBrussels, over de 10 handelswijken van het stadscentrum

Het vervoersaanbod verduidelijken, de gebruikers in contact brengen met wijken die overeenkomen met hun profiel en een voorbeeld nemen aan het model van de shoppingcenters … dit zijn slechts enkele van de denkpistes die we tijdens dit interview met Patrick Bontinck zullen bespreken.

 

2016_make.brussels_PatrickBontinck03

 

Kunt u ons vertellen wat ‘VisitBrussels’ inhoudt en wat uw taken in dit kader zijn?

Ik ben algemeen directeur van VisitBrussels, een organisatie die als het ware als het VVV-kantoor voor het Brussels Gewest fungeert. Wij verzorgen zowel de bevordering van het toerisme op nationaal als internationaal niveau, maar houden ons ook bezig met alles wat verband houdt met culturele communicatie. Wij beheren tevens de websites agenda.brussels en visit.brussels. Tot slot zijn we een facilitatiebureau voor nationale of internationale organisatoren, organisaties, congressen, alsmede voor de organisatie van evenementen in de openbare ruimte voor het Brussels Gewest.

Hoe zou u het project Make.Brussels omschrijven?

Make.Brussels is een participatief project dat de identiteit van een aantal handelswijken wil versterken. Wat mij intrigeert aan het idee, en laat dat nu misschien niet de belangrijkste doelstelling zijn, is dat mensen tegenwoordig geobsedeerd zijn door shoppingcenters. Met het project Make.Brussels willen we mensen laten zien dat het stadscentrum niet één groot shoppingcenter vormt, maar bestaat uit niet minder tien verschillende, aparte shoppingcenters, met elk hun eigen identiteit. Mensen duidelijk maken dat ze niet speciaal buiten de stad moeten gaan voor de diensten van een dergelijk centrum en dat het centrum van Brussel tien dergelijke centra naast elkaar huisvest.

Het is uw taak om de aantrekkelijkheid van het Brusselse Gewest onder de niet-Brusselaars te promoten. Hoe past het project Make.Brussels in de strategie van VisitBrussels?

Gedurende lange tijd wou men een verkeerd beeld ophangen van onze steden. Maar met de opkomst van de sociale netwerken en de alomtegenwoordigheid van internet komt er een einde aan deze leugen. We hechten nu veel belang aan de identiteit van de mensen en meer bepaald aan de identiteit die ze aan hun wijken geven. Daarom streeft VisitBrussels er al geruime tijd naar die identiteit te helpen ontwikkelen. Hoe meer de wijken zich structureren en een sterke identiteit bevorderen, hoe beter wij de wijken op onze beurt kunnen steunen. Mensen moeten een product vandaag de dag kunnen herkennen. Een product wordt herkend door middel van een identiteit en Make.Brussels werd precies in het leven geroepen om deze identiteit te ontwikkelen en te versterken. Mensen zijn immers op zoek naar een specifieke identiteit.

U komt als onderdeel van uw activiteiten ook in contact met handelaren, u organiseert verschillende evenementen, kunt u ons vertellen welke invloed deze gebeurtenissen hebben op uw activiteiten en die van de handelaren?

We hebben in Brussel te maken met een unieke situatie … Het valt op dat de Brusselaren na afloop van deze evenementen de wil hebben om te vechten. We kunnen alleen maar hopen dat deze vechtlust wordt gedeeld door de mensen die vroeger naar Brussel kwamen, vanuit Vlaanderen, vanuit Wallonië, maar ook vanuit de buurlanden. Wat we vooral niet mogen doen na de aanslagen, en dat geldt niet alleen voor Brussel, maar voor heel Europa en de rest van wereld, is onze levensstijl veranderen. We moeten echt proberen om de mensen te overtuigen. We kunnen niet om de nieuwe werkelijkheid heen, maar we moeten ermee leren leven en onszelf vooral niet afzonderen. Er zijn effectief nieuwe omstandigheden en meer risico’s dan vroeger, maar we lossen het probleem niet op door thuis te blijven.

Hoe denkt u dat de creatieve sector kan helpen bij het oplossen van de economische problemen waarmee de vijfhoek wordt geconfronteerd?

Laten we eerlijk zijn, wij kunnen geen wonderen verrichten. Het is echter wel belangrijk om de identiteit van de wijken te versterken en om een structureel aanbod te vormen. Op dit moment hebben de meeste mensen geen kennis van deze wijkidentiteiten, die evenwel deel uitmaken van de geschiedenis van Brussel. Dit fenomeen dateert uit het begin der tijden, misschien zelfs van vóór de oprichting van België. Brussel is opgebouwd rondom wijken en al deze aangrenzende gehelen hebben een zeer sterke identiteit. Het is belangrijk dat mensen dat begrijpen. Versterking van deze identiteiten zal ook tot een betere homogenisering van de handelszaken leiden. Mensen moeten weten waar naartoe en via Make.Brussels kunnen we duidelijk maken dat u in het stadscentrum de keuze hebt uit tien verschillende sferen, tien verschillende aanbiedingen.

We willen de identiteit van de wijken van de vijfhoek wat graag in de verf zetten. Hoe draagt dat voor u bij aan de aantrekkelijkheid van het stadscentrum?

In het kader van onze strategie binnen VisitBrussels spreken we van affiniteitmarketing, dat wil zeggen de benadrukking van producten die voldoen aan de affiniteiten van bepaalde doelgroepen. Van zodra we producten met een sterke identiteit hebben, kunnen we dus een doelgroep en een affiniteit verenigen. Zoals ik al eerder heb gezegd, mogen we de mensen niet langer voorliegen. En deze mensen hebben de keuze. We moeten niet, zoals in het verleden, onze producten angstvallig aan de consument aanpassen. Onze producten moeten een sterke identiteit hebben en we moeten consumenten vinden voor deze specifieke producten. We moeten niet langer de illusie najagen om iedereen tevreden te stellen, want dat strookt niet met de realiteit … Op die manier liegen we onszelf voor. En een advertentiecampagne leidt niet tot duurzame verandering. Als de mensen echter bepaalde affiniteiten hebben en u producten aanbiedt die voldoen aan deze affiniteiten, is er sprake van een ‘match’. Dat is precies wat we door middel van deze ideeën moeten bereiken. Daarom spreek ik ook van tien shoppingcenters, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat werkelijk zo is. Er heerst een grote commerciële diversiteit in het stadscentrum, maar deze is slecht gecoördineerd en slecht afgestemd.

Heeft u soortgelijke initiatieven als Make.Brussels buiten Brussel gezien? Heeft u een idee van hun impact op het toerisme en het imago van de stad, binnen en buiten Europa?

Steden zijn vaak erg zwart-wit: ze hebben zich niet allemaal ontwikkeld zoals Brussel, met naast elkaar gelegen en onderling verbonden wijken. Brussel kent een heel ander verhaal dan een stad die vanuit zijn centrum is gegroeid. Het gaat om een bijzonder specifiek kenmerk. We vinden het ook terug in een aantal andere steden, met een oude stad en een moderne stad, bijvoorbeeld, en een aantal van deze steden hebben aardig gedijd dankzij deze bijzonder sterke identiteiten, waaronder de haven, de oude stad … In Brussel hebben we veel meer identiteiten en verschillende wijken. Er zijn uiteraard veelbelovende initiatieven in het buitenland: zo weten we heel goed dat in Barcelona sommigen naar de oude stad trekken en anderen dan weer de voorkeur geven aan de Olympische haven of de Ramblas. Dit fenomeen leeft duidelijk in ons onbewuste en moet verder worden gevoed. Om het vervolgens toe te passen op het commerciële aanbod om ons heen.

De samenstelling van de eindjury is op dit moment nog niet bekend, maar als u in deze jury zou zetelen, hoe zou u de projecten dan persoonlijk beoordelen?

Ik zou duidelijk de voorkeur geven aan de meest bindende projecten enerzijds, en anderzijds aan projecten die de identiteit van de wijk duidelijk in de verf zetten. Dit is het moeilijkst te realiseren, maar ik hou wel van een uitdaging! Aan het einde van deze projecten moeten we de identiteit van de wijken duidelijk kunnen onderscheiden.

Heeft u onlangs een lokaal initiatief gezien, hetzij hier of elders, dat u verder uitgewerkt zou willen zien?

Nee. Maar hier gaat het er duidelijk om de mensen op straat te brengen. Als we willen dat de winkels floreren, zijn er mensen op de straat nodig. Het probleem in Brussel is dat mensen een wijk niet associëren met een parking, een openbaar vervoersmiddel of een Villo-station! En dat is een grote fout. We organiseren transport (parkings, metro’s of fietsen), maar we verbinden ze niet specifiek met een wijk. De namen van de stations roepen geen concreet beeld op. De handelssector behelst trouwens meer dan alleen maar winkels. Het gaat om de mensen op de straat, in de bars, hotels en restaurants, op de parkings, in de metrostations, in de bussen, op de fietsen. Zij brengen allemaal samen een wijk tot stand.

U hebt tot 5 mei de tijd om uw idee voor Brussel voor te stellen via het platform van Make.Brussels.

Share this Post!

About the Author : n.lewis


0 Comment

Related post

  TOP