Menu

Een paviljoen van 27m² op de Kunstberg om het ‘Made in Brussels’ talent te promoten

Leopoldo en Adeline willen op het Museumplein een bar/coworking ruimte inrichten met annex een atelier, die een heus uitstalraam zal zijn van Brussels talent. Bekijk hier 10 laureaten.

 

National

 

Op basis van welke elementen werd uw project volgens u door de jury geselecteerd?

In de eerste plaats het feit dat ons project 100% voldeed aan alle criteria van de projectoproep: een creatief project dat de knowhow van Brussel toont en bijdraagt aan de uitstraling van onze hoofdstad.

De ervaring die we hebben opgedaan dankzij de organisatie van de voorgaande edities van Nationa(a)l heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de geloofwaardigheid van onze kandidatuur.

Tot slot leent ons project zich perfect voor de Kunstberg, de plaats die we gekozen hebben voor de realisatie van ons project.

 

Welke evolutie heeft uw project doorgemaakt van de SUBMIT-fase tot de PROTOTYPE-fase?

Ons project heeft een grondige evolutie moeten doormaken sinds het creatieve weekend waar alles mogelijk leek. Om redenen van timing en budget dienden we naar de essentie terug te keren.
De context is dezelfde gebleven, namelijk de aandacht vestigen op de lokale knowhow via een selectie van Brusselse talenten. Het Museumplein en zijn lichtput – trefpunt van het Brusselse culturele leven – zullen in december 2016 het decor vormen voor een paviljoen van 27 m2 dat uit 2 delen bestaat: een bar/coworking ruimte en een atelier. In het atelier zal elke maand een made in Brussels talent zijn knowhow komen voorstellen. Er zal ook een camera worden geïnstalleerd, zodat iedereen de opeenvolgende talenten via het internet aan het werk kan zien.

Het gaat hier om een pilootproject. De bedoeling is om gedurende verschillende maanden op het Museumplein artiesten van allerlei pluimage (mode, kunst, muziek, design,…) te verwelkomen.
Nadien kan deze ruimte verplaatst worden naar verschillende locaties om andere talenten in een andere stedelijke omgeving aan het werk te zien.

 

Wat zijn de volgende fasen die u en uw project nog zullen doorlopen?

Ons omgevormde project voltooien en ons dan volledig op de uitvoering ervan storten! Daarna zullen we een grote communicatiecampagne lanceren om onze doelstelling te bereiken: onze Brusselse talenten laten schitteren.

 

Wanneer wilt uw project concreet tot stand komen?

In december 2016, begin of halfweg de maand, dat moet nog bepaald worden.

 

Hoe kan het publiek op de hoogte blijven van de evolutie van uw project?

Via de Facebookpagina en de website van Nationa(a)l, zodra gestart wordt met de realisatie van het project.

 

Wat zou u zeggen tegen de projectdragers die niet door de jury werden geselecteerd?

Realiseer het desalniettemin!

 

Hebt u tijdens de creatieve marathon projectdragers ontmoet met wie u zou willen samenwerken? Zo ja, wie, hoe en waarom?

Piknik (Elektronik), die niet geselecteerd werden, waren geïnteresseerd om met ons samen te werken. Gezien ons project volledig herwerkt werd, moeten we hen opnieuw contacteren om te zien of ze in ons nieuw project willen meegaan, en zo ja, op welke wijze.

Kring Café. Même chose, nous avions parlé de collaborer au niveau de l’édition.

Alors On Zwanze, mais pour des projets extérieurs au Nationa(a)l.

 

Zijn er mensen die u wilt bedanken? Zo ja, wie?

Het hele team van Atrium dat heeft meegewerkt aan de organisatie en aan het goede verloop van dit weekend. De externe coaches. Flore voor haar follow-up vanaf de ‘Make’ fase.

 

Bekijk hier het project van Leopoldo en Adeline.
www.facebook.com/nationalpopupstore/
www.nationalstore.be

Share this Post!

About the Author : Moderateur


0 Comment

Related post

  TOP