Menu

Een nieuwe culinaire en muzikale beleving op de Zavel

Met The Sound of Chocolate willen Elien, Felipe en Peter de smaak van chocolade naar een hoger niveau tillen door deze te combineren met de muziek van Brusselse talenten. Bekijk hier 10 laureaten.

 

the_sound-of_chocolate

 


Op basis van welke elementen werd uw project volgens u door de jury geselecteerd?

Men vond dat ons project het nodige evenwicht bood tussen alle criteria: innovatie, identiteit van de wijk, en samenwerking met de creatieve gemeenschappen.

 

Welke evolutie heeft uw project doorgemaakt van de SUBMIT-fase tot de PROTOTYPE-fase?

Aanvankelijk was ons project enkel geïnspireerd op de ontwikkeling van een pralinedoos die haar eigen muziek zou spelen. Na de creatieve marathon hebben we een evenementenkalender toegevoegd die de uitwisseling van ideeën moest stimuleren. We zijn ook van plan om samen te werken met de handelszaken van de wijk, zoals de galerijen en de restaurants.

 

Wat zijn de volgende fasen die u en uw project nog zullen doorlopen?

Tijdens de preproductiefase, in juni en juli, hebben we de teams samengesteld en een strategie uitgewerkt. Daarna, tijdens de productiefase, in augustus en september, ontwikkelen we het creatieve proces van het huwelijk tussen chocolade en muziek, de fabricage van de pralinedozen, en hun geluidsbanden.

Tijdens de verspreidingsperiode, in oktober tot december, zullen gelijktijdig een aantal evenementen plaatsvinden. Ten slotte zal een evaluatie plaatsvinden, en zal de mogelijkheid voor een langetermijninplanting besproken worden. Alle partners zullen aan die evaluatie deelnemen, zodat een stevige basis wordt gevormd voor toekomstige samenwerkingen.

 

Wanneer wilt uw project concreet tot stand komen?

Net na de voltooiing van het creatieve proces. We hopen het concept in oktober concreet vorm te geven.

 

Hoe kan het publiek op de hoogte blijven van de evolutie van uw project?

Via de sociale netwerken en onze website die tijdens de productiefase zal gelanceerd worden. De events bij de lancering moeten de aandacht van de pers en het publiek trekken.

 

Wat zou u zeggen tegen de projectdragers die niet door de jury werden geselecteerd?

Het waren allemaal interessante projecten. Maar wij hebben alles van bij de start heel ernstig genomen. We hebben de identiteit van de wijk gerespecteerd, en we brengen innovatie en creativiteit.

 

Hebt u tijdens de creatieve marathon projectdragers ontmoet met wie u zou willen samenwerken? Zo ja, wie, hoe en waarom?

Het team van de Nationa(a)l Talent Hole wil eveneens op zoek gaan naar artistieke talenten. We mogen stellen dat we daarover dezelfde visie hebben. De Zinneke Tours heeft eveneens belangstelling voor ons project getoond. Er zou een nieuw concept van geleide bezoeken moeten worden ontwikkeld rond chocolade in Brussel.

 

Zijn er mensen die u wilt bedanken? Zo ja, wie?

We willen dank zeggen aan het team van Atrium, MakeSense, onze vrienden en onze families die ons onophoudelijk hebben gesteund.

 

Bekijk hier het project van Elien, Felipe en Peter.

Share this Post!

About the Author : Moderateur


0 Comment

Related post

  TOP