Menu

Een gezellige en creatieve conceptstore rond de fiets in Dansaert

Met deze conceptstore wil Kring de Dansaertwijk een nieuw elan geven door één enkele plek aan te bieden waar men iets kan drinken, eten, zijn fiets  herstellen en tevens genieten van muzikale, literaire en artistieke events. Bekijk hier 10 laureaten. 

 

portrait

 

Op basis van welke elementen werd uw project volgens u door de jury geselecteerd?

Het Kring Café Velo project kadert in een initiatief dat de burger opnieuw aan de macht wil brengen. Wat de verschillende politieke problemen op Europees niveau de voorbije jaren hebben getoond, is een weerspiegeling van het Make.Brussels initiatief: het aanbrengen van oplossingen voor concrete problemen vanaf de ‘basis’, de burgers. Kring Café Velo is ontstaan uit een passie voor het wielrennen, en vanuit de nood aan een concreet antwoord voor infrastructuren die beslist worden aan de top van de machtspiramide. Het voorstel van Kring Café Velo om het ideeënlab te worden voor de problematiek van de zachte mobiliteit was volgens ons één van de meest relevante argumenten.

Het tweede punt is de duurzaamheid van het project. Kring Café Velo is een economisch leefbare structuur die past in het economische leven van de wijk. Kring Café Velo heeft economisch gezien geen concurrentiële visie, maar wil daarentegen een bundeling zijn van verschillende aspiraties.

 

Welke evolutie heeft uw project doorgemaakt van de SUBMIT-fase tot de PROTOTYPE-fase?

De focus van het project is verlegd naar een visie die nauwer aansluit bij de conceptstore, waarbij het overbrengen van interessante ideeën vanaf de basis een belangrijke rol speelt, om problemen met de HORECA te vermijden. Het café is slechts een oproepproduct, in zelfbediening, om klanten aan te trekken.

De inkomsten moeten vooral voortkomen uit de leasing en de verkoop van fietsen en toebehoren.

Het project heeft ook een meer institutionele dimensie gekregen dankzij de opendeur die volgde op de overwinning van Kring Café Velo. We hebben een zichtbaarheidspartnerschap aangegaan met de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), en twee partnerschappen voor het uitwisselen van informatie en sponsoring met de kabinetten van Pascal Smet en Sven Gatz (om de taalbarrières te overwinnen).

 

Wat zijn de volgende fasen die u en uw project nog zullen doorlopen?

Het project moet nu nog de voornoemde contracten afwerken, evenals de handelscontracten. Een belangrijke etappe is tevens het vastleggen van de juridische structuur (coöperatieve) van Kring Café Velo, voor het ondertekenen van die contracten en van de huurovereenkomst voor het lokaal dat we gevonden hebben.

 

Wanneer wilt uw project concreet tot stand komen?

In afwachting van de officiële opening, die voorzien is voor 1 oktober, nodigen Boris en Charles u uit voor de 5e editie van MAD BIKE die zal plaatsvinden op 17 en 18 september ter gelegenheid van het feest van de zachte mobiliteit. Meer info.

 

Hoe kan het publiek op de hoogte blijven van de evolutie van uw project?

Door Kring Café Velo te volgen op de sociale netwerken, via het magazine TENTEN, of via de communicatie van Atrium !

 

Wat zou u zeggen tegen de projectdragers die niet door de jury werden geselecteerd?

Dat ze allemaal fantastische ideeën hebben (vooral La Conserverie, met wie we nauwe banden hebben aangeknoopt), en dat ze ons moeten bellen om samen evenementen te lanceren!

 

Hebt u tijdens de creatieve marathon projectdragers ontmoet met wie u zou willen samenwerken? Zo ja, wie, hoe en waarom?

La Conserverie, meer bepaald. We onderzoeken momenteel pistes om samen te werken voor de opening, en om hun producten te verspreiden. We willen absoluut samenwerken voor evenementen rond ‘duurzame ontwikkeling’.

 

Zijn er mensen die u wilt bedanken? Zo ja, wie?

Het hele team van Atrium, zonder wie ons project enkel ‘een project’ zou zijn gebleven. Meer bepaald Jonathan Dehas, Nicolas Dehon en ook Mélodie Botwin, die als onze coach optrad.

Ook een bijzonder woord van dank aan Julie Barthélémy, Jessica Decrême, Thierry, Fabienne en Pierre Cachelou en Sophie Carrée, François-Xavier Hue, Romuald Gabrel, Joël Sooriah, Adèle Denis, François Carlier, de ministers Pascal Smet en Sven Gatz, Frédérique Minjot, Pierre Pévée. We vergeten er alvast nog, maar die personen waren essentieel voor het welslagen van ons project.

Bekijk hier het project van Boris en Charles.
www.facebook.com/kringbike/

 

Share this Post!

About the Author : Moderateur


0 Comment

Related post

  TOP