Menu

Een geprivilegieerd gespreksforum op de Grote Markt

Gaëtan, geboren in Lauzanne, stelt voor om op het Beursplein een geprivilegieerde gespreksruimte te openen voor de bewoners van de wijk, maar ook voor alle actoren van de stad: toeristen, pendelaars, politiekers, handelaren… Omdat de dialoog aangaan reeds de aanzet is tot het vinden van oplossingen. Bekijk hier 10 laureaten.

 

portrait

 

Op basis van welke elementen werd uw project volgens u door de jury geselecteerd?

Vooreerst is het ‘werkingsspectrum’ van de Palaverboom al heel breed. Dit project richt zich niet alleen tot de mensen van eenzelfde gemeenschap, maar staat open voor alle Brusselaars en nog meer. Het project start lokaal, met de wijk (handelaren, bewoners, vzw’s, …), maar heeft ook een regionale en federale dimensie, aangezien het bedacht wordt samen met de voorbijgangers (pendelaars, expats en toeristen) en met alle andere actoren (werknemers, studenten en politici). De participatieve dimensie van het project is de hoeksteen van het geheel: ik bied aan de wijk en aan zijn bewoners een nieuwe manier om elkaar te ontmoeten, maar ook om een gespreksruimte te openen. Tot slot heeft het duurzame karakter van het project ook een rol gspeeld – de initiator van het project, Medhi en ikzelf – willen dit project ook uitbreiden naar andere gemeenten en steden in België. De Palaverboom aan de Beurs heeft een symbolische identiteitsdimensie: het Beursplein is een nationale agora in open lucht.

 

Welke evolutie heeft uw project doorgemaakt van de SUBMIT-fase tot de PROTOTYPE-fase?

Het project is heel flexibel, want het idee om ontmoetingsruimten en gespreksfora te openen reikt verder dan een materiële realisatie, en kadert in de eenvoudige nood aan communicatie onder de mensen. De omvang van het project diende te worden herbekeken. Ik heb me gefocust op de realisatie van een eerste palmboom, een soort van luifel aan de Beurs. Na de ontmoeting met de stedenbouwkundigen werd ook de duur van de inplanting gewijzigd. Aangezien het hier een geklasseerd monument betreft, diende  de installatie van een bescherming tegen zon/regen voor de gespreksoasis beperkt te worden tot een week, en diende opnieuw nagedacht te worden over de verankering daarvan in de grond.

 

Wat zijn de volgende fasen die u en uw project nog zullen doorlopen?

Werken op het terrein om een echt netwerk van contactpunten te creëren, en ook een sterk engagement. Dit project steunt op een menselijke basis, en moet het hebben van de ‘human resources’. Als tussentijdse etappe vóór het plaatsen van de palmboom zullen animaties-ontmoetingen met een tijdelijke structuur (een parasol, bijvoorbeeld) georganiseerd worden. Voorafgaandelijk moet onderzoek gedaan worden bij de bewoners en de handelaren, en moeten ook contacten worden gelegd met het sociaal-cultureel weefsel en met de verschillende betrokken actoren.

 

Wanneer wilt uw project concreet tot stand komen?

De installatie van de palmboom aan de Beurs is voorzien voor november, december, als cadeau voor het nieuwe jaar. Daarvoor zullen animaties/ontmoetingen worden georganiseerd in de loop van september.

 

Hoe kan het publiek op de hoogte blijven van de evolutie van uw project?

Door onze Facebookpagina te volgen, die heel binnenkort online zal gaan

 

Wat zou u zeggen tegen de projectdragers die niet door de jury werden geselecteerd?

Gaëtan: De projecten worden gevoed door de discussies en een ontmoeting kan bepalend zijn. Het belangrijkste is door te gaan met de droom, men weet nooit wanneer die in vervulling zal gaan. Het verlangen blijft de stuwende kracht van de actie.

Medhi (initiator van het project): Dit idee zou ik zelfs zonder prijs hebben uitgevoerd.

 

Hebt u tijdens de creatieve marathon projectdragers ontmoet met wie u zou willen samenwerken? Zo ja, wie, hoe en waarom?

Ja, Stuart, projectdrager van ‘Forest in The City‘. Zijn project, dat in dezelfde wijk ligt, kan een uitstekende aanvulling zijn op het onze

 

Zijn er mensen die u wilt bedanken? Zo ja, wie?

Al diegenen die het project hebben gesteund, Atrium, MakeSense, Medhi Beduin (initiator van het project), mijn team, mijn adviseurs en de 425 stemmers.

 

Bekijk hier het project van Gaëtan.

 

Share this Post!

About the Author : Moderateur


0 Comment

Related post

  TOP