Menu

Een digitale krant met de laatste lokale shoppingtrends in de Nieuwstraatwijk

Een digitale krant met de laatste lokale shoppingtrends in de Nieuwstraatwijk. Bekijk hier 10 laureaten.

 

stryty-super-app

 

Op basis van welke elementen werd uw project volgens u door de jury geselecteerd?

De ‘Market Fit’ van ons project beantwoordt exact aan de projectoproep die de wijken nieuw leven wil inblazen door de lokale handelszaken, restaurants en instellingen een boost te geven.

 

Welke evolutie heeft uw project doorgemaakt van de SUBMIT-fase tot de PROTOTYPE-fase?

STRYTY zat reeds in de ontwikkelingsfase en is de testfase ingetreden op hetzelfde ogenblik als de wedstrijd. De creatieve marathon bood ons de kans om de belangstelling voor ons platform te bevestigen en om adviezen aan experts te vragen voor de uitvoering van het project.

 

Wat zijn de volgende fasen die u en uw project nog zullen doorlopen?

De testfase voltooien en de lancering voorbereiden met bijzondere aandacht voor de Nieuwstraat. Deze wedstrijd zal ons de mogelijkheid bieden om onze platforms te verstevigen, om nieuwe functies te ontwikkelen en om promotie te voeren.

 

Wanneer wilt uw project concreet tot stand komen?

Deze zomer zullen we voortwerken om verschillende wijken te activeren en om een officiële lancering vóór oktober 2016 voor te bereiden.

 

Hoe kan het publiek op de hoogte blijven van de evolutie van uw project?

STRYTY is reeds aanwezig op de App Store van Apple en op de Play store van Android. De huidige versie is nog in BETA maar staat open voor al diegenen die ons willen helpen om deze applicatie nog te verbeteren. Ook onze Facebookpagina is reeds actief op dit adres.

 

Wat zou u zeggen tegen de projectdragers die niet door de jury werden geselecteerd?

Ik was erg onder de indruk van de ideeën en toewijding van die mensen. De leden van de jury hebben de projecten gekozen die het best beantwoordden aan verwachtingen. Dat betekent niet dat het daar stopt, integendeel! Deel uitmaken van de 30 laureaten betekent dat er belangstelling is van het publiek, en ik wil hen aanmoedigen om voort te doen, en om zich niet te laten ontmoedigen want dat is de echte kracht van een ondernemer.

 

Hebt u tijdens de creatieve marathon projectdragers ontmoet met wie u zou willen samenwerken? Zo ja, wie, hoe en waarom?

STRYTY is een gratis, eenvoudig en snel publiciteitsplatform voor alle lokale handelszaken, en de meeste projecten kunnen op STRYTY reclame voeren om hun wijk een nieuwe dynamiek te geven.

 

Zijn er mensen die u wilt bedanken? Zo ja, wie?

Ik wil uiteraard alle organisatoren van de wedstrijd bedanken, alsook alle experts die ons tijdens de creatieve marathon hebben begeleid.

Dit initiatief is heel belangrijk voor het landschap van de Belgische startups, en het feit dat de aanzet daartoe gegeven werd door publieke actoren, toont dat er in België een mooie toekomst is weggelegd voor allerlei aannemers.

De ‘crowdsourcing’ heeft aangetoond dat het talent van de burger een belangrijke rol speelt in onze samenleving.

 

Bekijk hier het project van Nicolas en zijn collega’s Arik en Julien.
www.facebook.com/stryty/

Share this Post!

About the Author : Moderateur


0 Comment

Related post

  TOP