Menu

De restaurants van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw gaan voor street food

Greg wil deze wijk nieuw leven inblazen met zijn ‘culinair delen’ project. Met ‘Melting Pots’ wil hij de restaurants aanspreken om zich op ‘street food’ te storten. Bekijk hier 10 laureaten.

 

image_interview

 

Op basis van welke elementen werd uw project volgens u door de jury geselecteerd?

Het ‘Melting Pots’ project werd op maat gecreëerd voor deze wijk. Er werd rekening gehouden met alle behoeften van de verschillende actoren om zo een gemeenschappelijke dynamiek te creëren. Ik heb dus alles in het werk gesteld om te kunnen rekenen op de medewerking en de belangstelling van alle restaurants, bewoners en kantoorbedienden die vorm geven aan deze Vrijheidswijk.

 

Welke evolutie heeft uw project doorgemaakt van de SUBMIT-fase tot de PROTOTYPE-fase?

Het ‘Liberty Melting Market’ project, dat voorgesteld werd in de SUBMIT-fase, was een wekelijkse markt die aan de bewoners de gelegenheid bood om hun koelkasten te vullen met verse producten, die de kantoorbedienden uitnodigde om wat langer te genieten van deze wijk en die aan de restaurants de kans bood om één avond in de week meer klanten aan te trekken.

Het concept van het project dat tijdens de PROTOTYPE-fase wordt voorgesteld, de ‘Melting Pots’, is totaal anders. Dat moet aan de restaurants de kans bieden om zich op ‘street food’ te storten, zodat al wie deze wijk aandoet op een originele manier kan genieten van de vele types van gastronomie die hier aanwezig zijn.

De missie van dit nieuwe project blijft evenwel dezelfde als die van de markt: een dynamische wijk creëren die al zijn bezoekers samenbrengt, zijn restaurants nog succesvoller maakt en hun populariteit bij het Brusselse publiek nog vergroot.

 

Wat zijn de volgende fasen die u en uw project nog zullen doorlopen?

Aangezien het project heel snel een andere vorm heeft aangenomen, dienen de restaurants eerst opnieuw gecontacteerd te worden om de nieuwe vormgeving van het project uit te werken zodat het voor hen een echte meerwaarde biedt.

Vervolgens dient gestart te worden met de creatie van de packagings en het webplatform om het volledige aanbod van de ‘Pots’ voor te stellen.

 

Wanneer wilt uw project concreet tot stand komen?

De officiële lancering van de eerste ‘Pots’ is momenteel voorzien voor het najaar via de organisatie van een ‘Melting Pots Festival’ waarbij de restaurants, bars en groene ruimten van de wijk op een feestelijke manier onder de aandacht worden gebracht.

 

Hoe kan het publiek op de hoogte blijven van de evolutie van uw project?

Op deze Facebookpagina en de website kan u de voorbereiding van het project met de selectie van de recepten en deelnemende restaurants volgen.

 

Wat zou u zeggen tegen de projectdragers die niet door de jury werden geselecteerd?

Elk project of elk avontuur, geslaagd of niet, is de moeite waard. Ze maken het mogelijk om daarna beter en sneller vooruit te gaan. Het is niet altijd gemakkelijk om te aanvaarden, maar op een dag gaat ook dat voorbij!

 

Hebt u tijdens de creatieve marathon projectdragers ontmoet met wie u zou willen samenwerken? Zo ja, wie, hoe en waarom?

Omdat ik zoveel tijd diende te stoppen in de grote wijzigingen aan het project heb ik tijdens dat weekend helaas weinig van gedachten kunnen wisselen met de andere deelnemers.

Toch is het zo dat de doelstelling van Make.Brussels in een bredere zin moet worden opgevat. De doelgerichte dynamisering van de verschillende wijken van het Brusselse centrum is cruciaal, maar daarbij moeten de inspaningen op het niveau van de stad en zelfs van het gewest synchroon verlopen.

Er is dus nog tijd om bruggen te bouwen!

 

Zijn er mensen die u wilt bedanken? Zo ja, wie?

Ja! Ik wil eerst en vooral het hele team van Atrium bedanken, dat ons van in het begin in de watten heeft gelegd. Coaching, catering, fun,… Deze beleving zou niet dezelfde zijn geweest zonder al die personen!

Ook dank aan Justine, de gemotiveerde chocjoker die mij gesteund en geïnspireerd heeft bij de uitwerking van het nieuwe concept tijdens deze creatieve marathon.

Ik mag uiteraard de rest van het ‘Liberty Team’ niet vergeten, dat samen met mij het project vol sympathie en passie heeft gedragen!

 

Bekijk hier het project van Greg.
www.facebook.com/meltingpots.be

Share this Post!

About the Author : Moderateur


0 Comment

Related post

  TOP