Menu

De Ambassadeurs # 03: Aude en Niels zetten zich al 6 jaar in voor Brussel door middel van Hunting and Collecting

De oprichters van de baanbrekende concept store van de Dansaertwijk, Hunting and Collecting, winden er geen doekjes om. Hun wijk heeft nood aan een kritische, maar constructieve dialoog.

 

2016_make.brussels_Niels&Aude01

 

Het stadscentrum kent momenteel vele problemen. Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen van vandaag?
Met wat we de laatste tijd in de stad hebben zien gebeuren, is er sprake van een echt rampscenario. En de situatie was al precair. Ze is intussen helemaal geëscaleerd en dit alles in een zeer korte tijd. We kunnen maar moeilijk begrijpen hoe het zo is kunnen mislopen. De personen die verantwoordelijk waren voor de autovrije gebieden, waren niet echt gekwalificeerd voor hun werk en moesten noodgedwongen worden afgedankt. We hebben nood aan een bestuur dat oprecht zijn schouders wil zetten onder creatieve en vooruitstrevende projecten. Projecten met een wereldwijde aantrekkingskracht, in plaats van de ouderwetse provinciale folklore die geen enkele meerwaarde heeft voor een hedendaagse stad. Het stadscentrum lijkt wel een oude versleten spijkerbroek, onherstelbaar: genaaid aan de ene kant, gescheurd aan de andere kant, en oplappen is intussen tevergeefs geworden … Het is van cruciaal belang om de mensen, inwoners maar ook winkels, naar het centrum te lokken. We moeten onze authenticiteit ook behouden door het aantal multinationals en ketens te beperken. We willen niet dat Brussel uitgroeit tot een zoveelste geglobaliseerde stad, en dat is een uitdaging die we onder ogen moeten zien.

 

Wat symboliseert de Dansaertwijk voor u?
Deze wijk is de kern, het epicentrum, het fundament van de stad. Het bruist hier van het leven: er zijn bars, restaurants, musea, theaters …

 

Welke nieuwe soort projecten moet volgens u in de buurt worden ontwikkeld?
We hebben nood aan projecten die van de wijk weer een gezellige plek maken en ook aan projecten die de verbindingen versterken. De wijk moet schoner, groener en gewoonweg gezonder worden. Het moet vanzelfsprekend zijn om naar hier te komen en ons hier te verplaatsen. Maar op dit moment is niets minder waar. Met de winkel zijn we van nul begonnen en hebben we een project uitgebouwd naarmate we meer kapitaal kregen. De winkel is een bestemming op zich geworden en bewijst de stad zo een dienst. We hebben enorm veel inspanningen geleverd om van Brussel een leuke stad te maken, om het centrum meer animo te geven, maar waarom? Ons werk wordt gesaboteerd door dezelfde stad waar we werken. Met Hunting and Collecting hebben we een internationale reputatie opgebouwd, en onze grootste vijand is niet de concurrentie, maar ons eigen land en onze lokale overheid. Zij vernietigen alles.

 

Als u zelf een project moest voorstellen, wat zou dat dan zijn?
Projecten die de wijk nog meer tot leven brengen, die mensen een positief gevoel, een gelukzalig gevoel geven. Projecten die verfraaien. We hebben op de eerste plaats nood aan structuur: we moeten schoon schip maken en duurzame projecten ontwikkelen, voorzieningen van blijvende aard. Zolang de basis, de grond waarop ideeën worden geoogst, zwak of zelfs rot is, zal het systeem nooit werken. En als de grond echt beschadigd is, moet een diepgaande sanering worden uitgevoerd.

 

Wat kan een project als Make.Brussels volgens u betekenen?
We hopen dat voor dit project een beroep wordt gedaan op creatieve personen die ervaring hebben, echte deskundigen ter zake die de stad al eerder een dienst hebben bewezen. Het zijn zeker ook mensen die niet betrokken zijn bij politieke zaken.

 

Stel uw project voor op Make.Brussels voor 5 mei en win tot 30.000 euro om het te realiseren.

Share this Post!

About the Author : n.lewis


0 Comment

Related post

  TOP